Tekstit on kopioitu eri sivuilta. Kopioidut tekstit ovat itsestäni tuntuneet oikealta v2014 - v 2015 kokemukseni perusteella. Käsityshän voi aina muuttua kun tietoa tulee lisää. Korjataan sitten näitä.

 • Paimentaminen
  Paimentaminen perustuu aina hyvään eläintenlukutaitoon. Hyvin paimennetut ja käsitellyt eläimet käyttäytyvät rauhallisesti, myös silloin kun ihminen ei ole lähellä ja koira painostaa eläimiä ihmisestä poispäin. Paimentaminen on eläinten hallittua siirtämistä paikasta toiseen. Koiraa voidaan käyttää apuna myös pitämään lauma poissa ruokintapaikalta niin kauan että rehut saadaan jaettua, eläinten erottelussa ja kokoamisessa. Kouluttamisessa käytetään omaa kehonkieltä ja ääntä. Koira pyritään saamaan noudattamaan myös vaistonvastaisia käskyjä.
   
 • Ennen paimennuksen aloittamista
 1. Ennenkuin koiraa voidaan kouluttaa on sen oltava ohjaajansa hallittavissa. Niin kuan kun koira ei ole hallittavissa ei sitä päästetä irti.
 2. Myös koiran asenteen paimennettavia kohtaan on oltava oikeanlainen: rauhallisen keskittynyt.
 • Milloin koulutuksen aloittaminen /on sytyttäminen lampaille tapahtunut
 1. Alkuharjoituksissa keskitytäänkin luomaan koiralle ja ohjaajalle paimennettavien eläinten lukutaitoa ja oikeaa asennetta.
 2. Koiran koulutus aloitetaan kun se osaa paimentaa eläimiä vaistonvaraisesti hyvää eläintenlukutaitoa osoittaen.
 3. Koiran pitää olla myös riittävän kypsä henkisesti (riittävän vanha). 
 •